Updated den 18 januari 2016

NP–32062–3 – PS4-felkod

Data i systemet kan vara skadade

  1. Stäng av PlayStation 4-systemet. Starta systemet i Felsäkert läge och välj [5. Bygg om databas].
  2. Om felet kvarstår bör du säkerhetskopiera data och initiera systemet under [Inställningar] > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] > [Fullständigt].