Updated den 3 januari 2017

NP-31959-7 – PS4-felkod

Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network.

 
 

PlayStation™Network kan vara upptaget för tillfället. Försök igen senare.

Du kan kontrollera nätverkets status på status.playstation.com.