Updated den 17 december 2015

NP–31952–0 – PS4-felkod

Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits.

Nätverksanslutningen är sannolikt instabil eller inte tillräckligt stark.

  • Om du använder Wi-Fi-anslutning kan du placera PS4-systemet och routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
  • Andra enheter i nätverket kan använda en stor del av bandbredden för tillfället. Vänta tills de inte används.
  • Du kan kontrollera anslutningsstatus för PS4 under [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning].