Updated den 4 februari 2016

NP–31928–3 – PS4-felkod

Det gick inte att ansluta till nätverket.

 
 
  1. Välj [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] och kontrollera status för din Internet-anslutning.
  2. Justera nätverksinställningarna.