Updated den 22 februari 2016

NP–31801–3 – PS4-felkod

Ett fel inträffade när PSN-funktionerna användes.

 
 
  1. Stäng programmet och starta om det.
  2. Om felet kvarstår: kontrollera om det finns en uppdatering för programmet genom att markera det på hemskärmen och trycka på OPTIONS-knappen. Välj [Sök efter uppdateringar].