Updated den 14 januari 2016

NP–31739–3 – PS4-felkod

Nedladdning av den senaste uppdateringsfilen pågår fortfarande. Du måste installera den här uppdateringen om du vill använda funktionen.

  1. Vänta tills nedladdningen har slutförts. Du kan kontrollera förloppet på [Aviseringar] > [Ladda ned]
  2. Stäng programmet och installera uppdateringsfilen.

Tips för att uppdatera program:

  • Du kan hämta programuppdateringar automatiskt om du har en PS Plus-prenumeration och aktiverar båda följande inställningar:
  1. [Inställningar] > [Justera energisparinställningarna] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge] > [Fortsätt vara ansluten till Internet]
  2. [Inställningar] > [System] > [Automatiska ned- och uppladdningar] > [Sparade data och uppdateringsfil]
  •  Du kan också söka manuellt efter en uppdateringsfil och börja ladda ned den.
  1. Välj programmets ikon på hemskärmen.
  2. Tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen och välj [Sök efter uppdateringar]