Updated den 12 februari 2016

NP–31736–0 – PS4-felkod

Programmet försöker ansluta till en användare som har loggat ut.

 
 

  1. Bekräfta att alla användare har loggat in på PS4 och starta om programmet.
  2. Starta om PS4-systemet om felet kvarstår.