Updated den 10 maj 2016

NP-31735-9 – PS4-felkod

Funktionen kan inte användas på grund av åldersbegränsningar.

 
 

Kontrollera spelets åldersbegränsningar och se till att kontots användare har rätt ålder för att få spela spelet.

Läs mer om åldersgränser och föräldrakontroller här.