Updated den 11 maj 2016

NP–31731–5 – PS4-felkod

Användaren är utloggad från PlayStation Network eller så är data på hårddisken skadade.

 
 
  • Se till att du är inloggad på PSN genom att välja [Inställningar] > [PlayStation™Network/Kontohantering] > [Logga in].
  • Starta om PS4-systemet om felet kvarstår.

Om det här inte åtgärdar problemet kan du testa med följande steg:

  • Starta systemet i Felsäkert läge och välj [Återställ standardinställningarna].
  • Radera användaren och återskapa den.
  • Om felet kvarstår efter att du har testat samtliga dessa steg kan du försöka med att initiera systemet genom att gå till [Inställningar] > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] > [Snabbt].