Updated den 18 januari 2016

NP–31730–4 – PSN-felkod

Du är inte inloggad på PSN.

Om du vill använda den här funktionen loggar du in på PSN genom att välja [Inställningar] > [PSN] > [Logga in på PSN]