Updated den 6 april 2017

NP–2068–6 – PS Vita-felkod

Om 2-stegsverifiering har aktiverats måste du ange ett lösenord för enhetskonfiguration.

 
 

Om 2-stegsverifiering (2SV) har aktiverats måste du ange ett lösenord för enhetskonfiguration i fältet [Lösenord]. Kolla efter ett SMS om ditt konto på mobilen.

Om du har fått ett sådant SMS betyder det att 2SV har aktiverats och att enheten måste auktoriseras för att du ska kunna logga in. Du bör ha fått ett SMS om att kontoinställningarna ändrats. Om du inte har fått något SMS och inte har aktiverat 2SV kan du antingen aktivera inställningen från en annan enhet så fort som möjligt.

Om du har aktiverat 2SV behöver du auktorisera din enhet. Här finns information om hur du gör det.