Updated den 22 februari 2016

E–820001F7 – PS4-felkod

Tjänsten kan vara otillgänglig för tillfället.

 
 

Försök igen senare eller kontrollera status för PlayStation Network-tjänsten på playstation.com.