Updated den 3 december 2015

E-8200013A – PS4-felkod

Det går inte att komma åt PSN-servern

PlayStation Network (PSN) verkar inte vara tillgängligt för tillfället. 

Det kan bero på att nätverket ligger nere. Du kan kontrollera status för PSN-tjänsten här. Om så inte är fallet kan du försöka igen senare, eftersom servern kan ha hög belastning.