Updated den 26 april 2017

E–80558337 – PS4-felkod

PlayStation 4 kan inte identifiera materialet. Registreringsinformationen för materialet stämmer eventuellt inte.

 
 

Hämta materialet på nytt.

Om felet kvarstår ska du anmäla spelet till kundsupport.