Updated den 9 mars 2017

CE-41902-6 – PS4-felkod

Använd en extern USB-lagringsenhet som uppfyller följande krav:

  • USB 3.0 eller senare
  • Om din hårddiskenhet har USB 3.0 kan det här felet uppstå om den ansluts för långsamt. Anslut USB-enheten snabbt och bestämt, men försiktigt.