Updated den 9 mars 2017

CE-41901-5 – PS4-felkod

Använd en extern USB-lagringsenhet som uppfyller följande krav:

  • Lägsta kapacitet 250 GB, högsta 8 TB