Updated den 9 mars 2017

CE-41899-1 – PS4-felkod

Anslut den externa USB-lagringsenheten direkt till PS4-systemet.

  • Anslut den externa USB-lagringsenheten direkt till PS4-systemet.