Updated den 20 juni 2016

CE-40852-9 – PS4-felkod

Ett serverfel har uppstått.

 
 

Lösning: