Updated den 6 november 2018

CE-40852-9 – PS4-felkod

Ett fel inträffade på servern.

 
 

Ett serverfel inträffade. Pröva med stegen nedan för att försöka lösa problemet.

  • Starta om PS4-systemet och försök igen.
  • Utför anslutningstest genom att gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning].
  • Om testet gick bra kontrollerar du nätverksinställningarna och försöker uppdatera din routers fasta programvara vid behov.
  • Besök vårt Fix & Connect-verktyg om du vill fortsätta med nätverksfelsökning.
Om felkoden kvarstår efter att stegen utförts kan problemet bero på tillfälligt nätverksproblem. Försök igen senare.