Updated den 22 februari 2016

CE–38702–0 – PS4-felkod

Det gick inte att hämta information från servern. Du kan ha nätverks- eller Internetanslutningsproblem.

 
 
 1. Starta om routern.
 2. Starta om PS4:an.
 3. Kontakta din Internetleverantör och kontrollera status för din Internetanslutning.
 4. Återställ routern och välj [Inställningar] > [Nätverk] > [Konfigurera Internet-anslutning] på PlayStation 4 för att ansluta till routern på nytt. Om du vill ha mer information kan du läsa anvisningarna som medföljde routern.
 5. Uppdatera routerns programvara till den senaste versionen. Om du vill ha mer information kan du läsa anvisningarna som medföljde routern.
 6. Välj [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] och kontrollera status för din Internet-anslutning.
 7. PlayStation™Network kan vara upptaget för tillfället. Kontrollera status på playstation.com och försök igen senare.
 8. En brandvägg eller andra säkerhetsfunktioner kanske hindrar dig från att ansluta till nätverket. Se till att dina nätverksenheter inte blockerar följande portar:
  TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  UDP: 3478, 3479
 9. Om du har problem med att ansluta till någon en tjänst som inte ingår i PlayStation™Network bör du kontrollera status för den tjänsten.