Updated den 18 augusti 2016

CE-38633-3 – PS4-felkod

Din sändning avbröts på grund av ett serverkommunikationsfel.

 
 

Nätverksanslutningen är kanske inte tillräckligt stark för att du ska få den sändningskvalitet som du har valt. Försök med följande:

  1. Minska sändningskvaliteten.

Du kan själv välja en kvalitetsnivå när du startar en sändning på PS4. Gör det genom att välja [Sänd ut spelförlopp] > [Kvalitet].

  1. Se till att routern är uppdaterad.

Uppdatera routerns fasta programvara. Om du inte vet hur man gör kan du läsa i routerns användarhandbok eller kontakta din Internetleverantör och be om hjälp.

  1. Är nätverket upptaget?

Anslutningen kan vara långsammare vid hög belastning när många användare är online samtidigt. Försök igen vid ett annat tillfälle.