Updated den 13 april 2018

CE–38612–0 – PS4-felkod

Programdata på hårddiskenheten är sannolikt delvis skadade.

 
 
  1. Säkerhetskopiera dina spardata på en USB-lagringsenhet eller i PlayStation Plus onlinelagringsutrymme.
  2. Ta bort och installera om programmet enligt följande steg:
  • Tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen medan du markerar programikonen på hemskärmen, och välj sedan [Radera].
  • Sätt sedan in spelskivan i PlayStation 4-systemet igen (om du har en version på skiva), eller gå till ditt Bibliotek och hämta programmet (om du köpte det på PlayStation Store).
  1. Om felet kvarstår efter att du har följt dessa steg går du till [Inställningar] > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] > [Snabbt] och initierar systemet. Sedan installerar du programmet.

  2. Om du har uppgraderat hårddiskenheten kan du testa med att använda den ursprungliga hårddisk som medföljde PlayStation 4-systemet.