Updated den 30 juni 2017

CE-37857-0 – PS4-felkod

PS4-systemet känner inte igen USB-lagringen.

 
 
  1. Anslut lagringsenheten.
  2. Om lagringsenheten är ansluten men du ändå ser det här felmeddelandet kan du koppla ifrån lagringsenheten och sedan koppla in den igen.
  • Välj [Ljud/enheter] > [Sluta använda utökat lagringsutrymme] på snabbmenyn och anslut den sedan igen. Se till att den är ordentligt ansluten.
  1. Kontrollera att lagringsenheten är FAT- eller exFAT-formaterad.
  2. Läs artikeln om "'PS4: externt HDD-stöd" om du ändå har problem.