Updated den 29 januari 2016

CE–37732–2 – PS4-felkod

Den nedladdade filen installerades inte korrekt i systemet. Dess data har sannolikt skadats under nedladdningen.

 
 
 1. Ta bort den nedladdade filen.
  På PS4-systemet går du till [Aviseringar] > [Nedladdningar] och markerar filen. Tryck sedan på OPTIONS-knappen på handkontrollen och ta bort den hämtade filen.
   
 2. Försök hämta filen igen.
  Om felet inträffade för en speluppdatering markerar du spelprogrammet på hemskärmen, trycker på OPTIONS-knappen och väljer [Sök efter uppdateringar].
  Om felet inträffade för ett spel från PS Store går du till [Bibliotek] och markerar programmet och laddar ned filen.
   
 3. Om felet kvarstår kan du prova med att initiera systemet genom att gå till [Inställningar] > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] > [Snabbt].
  Försök sedan hämta filen igen.
   
 4. Om felet kvarstår och du tidigare har uppgraderat hårddiskenheten ska du byta till den ursprungliga hårddiskenheten och installera om systemprogramvaran.
  När du har installerat om eller initierat systemet kan du försöka hämta filen igen.