Updated den 26 april 2017

CE–37700–7 – PS4-felkod

Nedladdningen har avbrutits eftersom materialet inte är tillgängligt på PlayStation Store.

 
 
  1. Kontrollera att materialet du vill hämta är giltigt och att du har licens till det.
  2. Om du försöker förinstallera en titel du har förbeställt kan du kontrollera att det är inom det hämtningsbara datumintervallet för materialet, och försöka igen senare.
  3. Om felet kvarstår kan du gå in på våra forum.