Updated den 24 april 2017

CE–36329–3 – PS4-felkod

Ett fel har inträffat med systemprogramvaran

 
 
  1. Följ instruktionerna på skärmen och välj [Rapportera problem].
  2. Kontrollera att du har den senaste versionen av systemprogramvaran installerad genom att gå till [Inställningar] > [Uppdatering av systemprogramvara]. Systemet bör därefter startas om.
  3. Om du har uppgraderat systemets hårddiskenhet (HDD) ska du installera om den ursprungliga hårddiskenheten.
  4. Om felet inträffar igen bör du säkerhetskopiera sparade data, gå till [Inställningar] > [Initiering] och sedan välja [Initiera PS4-systemet].
  5. Om felet kvarstår och inträffar med alla program eller så fort programmet startas kontaktar du PlayStation-supporten.