Updated den 22 oktober 2018

CE–36329–3 – PS4-felkod

Ett fel har inträffat med systemprogramvaran

 
 
  1. Kontrollera att du har den senaste versionen av systemprogramvaran installerad genom att gå till [Inställningar] > [Uppdatering av systemprogramvara]. Systemet startas sedan om.
  2. Om du inte kommer in på [Inställningar] kan du uppdatera systemprogramvaran med hjälp av alternativ 3 för felsäkert läge.
  3. Om felet uppstår igen säkerhetskopierar du dina sparfiler och initiera PS4-systemet genom att gå till [Inställningar] > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] eller med hjälp av alternativ 6 för felsäkert läge.
  4. Om felet kvarstår kontaktar du PlayStation-supporten.