Updated den 29 januari 2016

CE–36275–3 – PS4-felkod

Det gick inte att lägga upp en kommentar om en sändning.

  1. Kontrollera att router- eller nätverksinställningarna inte blockerar port TCP 6667
  2. Strömningstjänsten kan ha problem med en server. Försök igen senare eller gå till webbplatsen för strömningstjänsten och se om det finns någon underhållsinformation.