Updated den 18 januari 2016

CE–36244–9 – PS4-felkod

Nedladdningen har stoppats. Det hämtade materialet är sannolikt skadat.

 1. Starta om PlayStation 4-systemet. Starta sedan om nedladdningen på nytt.

  Du kan starta om nedladdningen från spelets ikon på hemskärmen eller under [Aviseringar] > [Nedladdningar]. 
 2. Om felet inträffar igen bör du kontrollera inställningarna för det lokala nätverket.

  – Ändra till en statisk IP-adress eller försök byta DNS-server.
  – Testa med ett annat nätverk om det finns något.
  – Anslutningen kan vara tillfälligt upptagen. Försök igen senare.
 3. Om felet kvarstår och du tidigare har uppgraderat hårddiskenheten ska du byta till den ursprungliga hårddiskenheten och installera om systemprogramvaran.

  Om du använder den ursprungliga hårddiskenheten kan du pröva att initiera systemet under [Inställningar] > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] > [Snabbt] 

Efter systeminitieringen kan du försöka ladda ned materialet på nytt från ditt Bibliotek.