Updated den 15 december 2015

CE–35489–9 – PS4-felkod

Regionkoden för DVD- eller Blu-ray Disc-skivan stöds inte i det här PlayStation 4-systemet på grund av regionala begränsningar för DVD- och Blu-ray Disc-skivor.

Kontrollera skivans regionkod. Det går inte att ändra systemets region.