Updated den 18 februari 2016

CE–35413–6 – PS4-felkod

PIN-koden för Fjärrspel stämmer inte.

 
 

Kontrollera att du skriver rätt PIN-kod.