Updated den 15 januari 2016

CE–35327–0 – PSN-felkod

Det går inte att ansluta till servern. Servern är sannolikt upptagen tillfälligt.

Det går inte att komma åt PlayStation Network (PSN) just nu. Försök igen senare. PlayStation Network har just nu hög belastning.