Updated den 16 februari 2016

CE–35239–2 – PS4-felkod

En uppdatering av PS4-systemprogramvaran krävs för att kunna använda nätverksfunktioner

 
 

Uppdatera systemprogramvaran genom att gå till PS4 > [Inställningar] > [Uppdatering av systemprogramvara] och följa instruktionerna.