Updated den 11 maj 2016

CE-34883-6 – PS4-felkod

PIN-koden för Fjärrspel stämmer inte.

 
 

Ange PIN-koden noggrant.