Updated den 12 februari 2016

CE–34867–8 – PS4-felkod

Fel skiva isatt.

 
 

Sätt i rätt skiva och starta spelet igen.