Updated den 5 mars 2018

CE–34861–2 – PS4-felkod

Anslutningen misslyckades.

  1. Om du tidigare har kunnat ansluta till Internet kan det vara PSN eller spelservern som inte går att komma åt för tillfället. Kontrollera status för spelservern via spelets webbplats. Du kan kontrollera status för PSN här.
  2. Om felet kvarstår bör du kontrollera SSL i din Internetmiljö och verifiera att SSL är tillgängligt.