Updated den 17 december 2015

CE–34544–0 – PS4-felkod

Databasen är sannolikt delvis skadad eftersom det inte går att hitta nödvändig information för att starta programmet.

  1. Kontrollera att den senaste systemprogramvaran är installerad i systemet genom att välja [Inställningar] > [Uppdatering av systemprogramvara]
  2. Installera den senaste uppdateringen för programmet. 
  • Tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen när du har markerat programmet på hemskärmen. Välj [Sök efter uppdateringar]
  1. Om problemet kvarstår bör du starta om systemet i Felsäkert läge och välja [5. Bygg om databas]
  2. Om steg 3 inte löser felet kan du installera om programmet:
  • Säkerhetskopiera sparade data med hjälp av onlinelagring med PS+ genom att välja [Inställningar] > [Hantering av applikationsdata] > [Sparade data i lagringsminnet] > [Ladda upp till onlinelagringsutrymmet]. Om du inte är PS Plus-prenumerant kan du säkerhetskopiera sparade data på en USB-enhet. Anslut USB-lagringsenheten till systemet och välj [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] > [Kopiera till USB-lagringsenhet].
  • Ta bort programmet genom att trycka på OPTIONS-knappen när du har markerat programmet på hemskärmen och välj [Ta bort]
  • Ladda ned spelet från ditt Bibliotek eller, om du har spelet på skiva, installera om spelet genom att sätta i skivan