Updated den 25 april 2017

CE–34335–8 – PS4-felkod

Ingen hårddiskenhet hittades i PS4-systemet

 
 

PS4-systemet kan inte identifiera hårddiskenheten (HDD) i systemet. Pröva med följande:

  1. Stäng av PS4-systemet, koppla bort strömsladden och ta bort det övre locket. Klicka här om du vill ha instruktioner om hur du tar bort luckan för hårddiskfacket.
  2. Kontrollera att hårddiskenheten är installerad på rätt sätt genom att ta ut den ur systemet och sedan sätta in den igen.
  3. Om problemet kvarstår efter att du har installerat om hårddiskenheten kan den vara skadad eller defekt, eller så kanske systemet behöver service. Kontakta PlayStation-supporten om du vill ha hjälp.