Updated den 29 januari 2016

CE–33992–6 – PS4-felkod

Inloggningen på PSN misslyckades under ett test av Internetanslutningen.

Logga in på PSN genom att välja [Inställningar] > [PSN] > [Logga in på PSN] innan du på nytt försöker med [Testa Internetanslutning].

Det här felet kan inträffa om du testar Internetanslutningen när underhåll utförs på PSN. Du kan kontrollera status för PSN här och försöka ansluta till PSN när underhållet är klart.