Updated den 3 december 2015

CE-33987-0 – PS4-felkod

Fel vid test av Internet-anslutning

Problemet med att ansluta till PlayStation Network ("PSN") kan bero på att tidsgränsen för nätverksanslutningen överskreds under inloggningen till PSN. 

  1. Utför ett test av Internet-anslutningen genom att gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning], så kan du kontrollera att du kan ansluta till nätverket.
  2. Om det fortfarande inte går att ansluta kan du prova med att återställa den lokala nätverksanslutningen genom att stänga av modemet eller routern och vänta i 5 minuter innan du slår på dem igen.
  3. Om det inte hjälper kanske du måste uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) om du behöver hjälp. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.