Updated den 15 januari 2016

CE-33986-9 – PS4-felkod

Fel vid test av Internetanslutning

  1. PlayStation Network (PSN) är kanske inte tillgängligt för tillfället, eller så utförs underhåll. Kontrollera status för PSN här
  2. Om PSN är tillgängligt bör du utföra ett test av Internetanslutningen genom att gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] och kontrollera att du kan ansluta till Internet.