Updated den 3 december 2015

CE-33945-4 – PS4-felkod

Det gick inte att ansluta till servern

Du kanske inte kan ansluta till det lokala nätverket. Pröva att göra följande: 

  1. PlayStation Network eller spelservrarna kan vara otillgängliga för tillfället. Kontrollera att PlayStation Network-tjänsterna och spelservrarna är tillgängliga.
  2. Om båda tjänsterna är aktiva bör du utföra ett test av Internetanslutningen genom att gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] och kontrollera att du kan ansluta till Internet.
  3. Uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) om du behöver hjälp. Stäng av andra enheter som är anslutna till nätverket. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.