Updated den 16 februari 2016

CE–33937–5 – PS4-felkod

Materialet kan inte användas. Om du vill använda materialet måste du köpa det från PlayStation®Store.

 
 

Materialet kan bara användas av personer som har licens till det. Växla användare eller köp materialet från PlayStation®Store om du vill använda det.