Updated den 14 januari 2016

CE–33191–7 – PS4-felkod

Sätt i rätt skiva i PlayStation 4-systemet.

Om du ska kunna köra det här programmet måste skivan sättas in i PlayStation 4-systemet, även om programmet är installerat.

 
 
 
 

Mer i samma ämne

Relaterade artiklar