Updated den 16 februari 2016

CE–32937–4 – PS4-felkod

Det gick inte att hämta data.

 
 
  1. Kontrollera distributionsperioden för det material du försöker hämta.
  2. Avbryt hämtningen genom att gå till [Aviseringar] > [Nedladdningar], trycka på OPTIONS-knappen på handkontrollen medan du har meddelandet markerat och sedan välja [Radera].
  3. Om felet kvarstår kan nätverksanslutningen vara otillgänglig eller instabil. Försök igen senare.