Updated den 17 februari 2016

CE–32930–7 – PS4-felkod

Hämtade data på hårddisken är sannolikt skadade.

 
 
  1. Gå till hemskärmen och tryck på OPTIONS-knappen medan du markerar ikonen för materialet. Välj [Radera] och radera materialet.
  2. Hämta materialet på nytt.