Updated den 29 januari 2016

CE–32889–0 – PS4-felkod

Ett fel har inträffat i spelet eller programmet

Ett fel har inträffat när ett spel eller program användes. Testa Internet-anslutningen genom att gå till [Inställningar] > [Nätverk] och välja [Testa Internet-anslutning].

Om testet visar att du inte kan logga in på PlayStation Network kan du försöka igen senare, eftersom det kan bero på tillfälligt hög serverbelastning.