Updated den 18 februari 2016

CE–32869–8 – PS4-felkod

Det gick inte att starta programmet eftersom informationen var ogiltig. Databasen är sannolikt delvis skadad.

 
 
  1. Starta PlayStation 4-systemet i Felsäkert läge och välj [5. Bygg om databas].
  2. Försök starta appen. Om felet kvarstår startar du om systemet i Felsäkert läge igen och väljer [3. Uppdatera systemprogramvaran] eller [4. Bygg om databas].
  3. Om felet bara inträffar med ett visst program raderar du programmet genom att trycka på OPTIONS-knappen på handkontrollen medan du markerar programmet på hemskärmen och välja [Radera]. Installera om programmet via PlayStation Store.
  4. Om felet inträffar med flera eller alla program säkerhetskopierar du dina spardata i [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] och initierar PlayStation 4-systemet via [Inställningar] > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] > [Snabbt].