Updated den 6 juni 2019

CE-32809-2 – -felkod

Det uppstod ett fel när ett nedladdat spel skulle startas.

Aktivera PS4-systemet som ditt primära PS4-system:

  • [Inställningar] > [Kontohantering] > [Aktivera som ditt primära PS4-system] > [Aktivera].

Om PS4-systemet redan är ditt primära PS4-system, prova att avaktivera och sedan aktivera PS4-systemet igen:

  • [Inställningar] > [Kontohantering] > [Aktivera som ditt primära PS4-system] > [Avaktivera]> [Ja].

Återställ sedan licenserna för ditt konto:

  • [Inställningar] > [Kontohantering] > [Återställ licenser].

Avaktivera alltid manuellt när du har använt ditt konto på en väns PS4. Mer information om att aktivera PS4 och få tillgång till spel på en väns PS4-system finns på.