Updated den 27 juli 2017

CE-32723-7 – PS4-felkod

Artikeln är skadad eller systemet kan inte hitta den.

 
 
  1. Om du får det här felet när du väljer ett tema ska du försöka ladda ned det igen. Gå till [Aviseringar] > [Nedladdningar], markera innehållet och tryck på OPTIONS-knappen för att ta bort temat. Gå sedan till [Inställningar] > [Tema] för att ladda ned innehållet igen.
  2. Om det gäller annat innehåll går du till Bibilioteket och kontrollerar att du har licensen för innehållet. Om du har innehållet och fortfarande får det här felet ska du försöka med nedanstående steg.
  • Ladda ned innehållet igen.
  • Gå till [Inställningar] > [PSN] > [Återställ licenser].
  • Stäng av systemet och starta om det i säkert läge. Välj [5. Bygg om databas].