Updated den 17 december 2015

CE–30784–2 – PS4-felkod

Det gick inte att identifiera USB-enheten på PS4

PS4-systemet lyckas inte identifiera en USB-enhet. Kontrollera att USB-enheten är kompatibel och rätt konfigurerad genom att följa stegen nedan:

  1. Kontrollera att USB-enheten har stöd för USB 2.0 eller 3.0.
  2. Kontrollera att enheten är rätt isatt i PS4-systemet och vänta sedan i en minut innan du försöker komma åt enheten igen.
  3. Kontrollera att det inte finns flera partitioner på USB-enheten.
  4. Pröva om möjligt att formatera om enheten med hjälp av en PC.