Updated den 5 juni 2018

CE-30028-3 – PS4-felkod

Ett fel har inträffat i programmet.

Det har uppstått ett fel i funktionen du försöker använda.

Försök igen senare eller kontakta utgivaren för att få mer hjälp.